Přepravní podmínky

Přepravujeme dle Všeobecných zasilatelských podmínek SSL ČR a mezinárodní dohody CMR, není-li ujednáno jinak.

Objednávka přepravy

Objednávka přepravy může být elektronicky, telefonem nebo faxem. Po objednání přepravy bude tato objednávka potvrzena firmou Hannas Masters s.r.o.

Platební podmínky (platí pouze pro produkt truck4bike.com)

Po objednání přepravy není-li uvedeno jinak se příkazce (zákazník) zavazuje zaplatit zálohu ve výši 2.500 Kč za objednanou přepravu. A dále pak nejpozději do 30 kalendářních dnů před uskutečněním přepravy doplatit plnou cenu přepravy. Jestliže příkazce (zákazník) nezaplatí do uvedeného termínu, přeprava nebude uskutečněna a záloha nebude bez jakéhokoliv nároku vrácena.

Nakládka/vykládka

Nakládka a vykládka probíhá na místech, na kterých se příkazce (zákazník) a zasilatel předem dohodli. Příkazce (zákazník) má povinnost motocykl uložit do speciální přepravní jednotky (BikeBox), tzn. příkazce (zákazník) je povinnen si najet/vyjet sám do/z tzv. BikeBox. Pracovník firmy Hannas Masters s.r.o. je povinnen provést zajištění motocyklu v přepravní jednotce (BikeBox). Dále společně obě strany vyplní přepravní dokument (Check list), který bude připevněn na BikeBox. Příkazce (zákazník) má právo požadovat kopii tohoto přepravního dokumentu (Check list). Klíče od motocyklu si nechává u sebe příkazce (zákazník), není-li dohodnuto jinak.

Pojištění

Přepravované zboží (motocykl) je po dobu přepravy pojištěno dle Dohody CMR.

Storno poplatky (platí pouze pro produkt truck4bike.com)

Při stornování přepravy více jak 30 kalendářních dní před termínem přepravy, bude učtována pokuta ve výši zálohy, tj. 2.500 Kč. Při stornování přepravy méně jak 30 kalendářních dní před termínem přepravy, bude účtovaná smluvní pokuta ve výši plné ceny přepravy.

Škody

Veškeré škody vzniklé během přepravy musí být řešeny ihned při předání zboží (motocyklu). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Stav a rozměry motocyklu

Motocykl musí být čistý a nesmějí z něho unikat žádné provozní kapaliny. Maximální rozměry motocyklu jsou výška 150 cm, šířka 80 cm (bez řidítek), délka 240 cm. Motocykl větší v jednom z uvedených parametrů bude přepraven pouze po dohodě s firmou Hannas Masters s.r.o.