Přepravní podmínky pro přepravu motocyklů

Přepravujeme dle Všeobecných zasilatelských podmínek SSL ČR a mezinárodní dohody CMR, není-li ujednáno jinak.

Objednávka přepravy

Objednávka přepravy probíhá elektronicky na www.truck4bike.com. Po uzavření smlouvy (online registrace) bude zasláno potvrzení firmou Hannas Masters s.r.o. 

Platební podmínky

Po objednání přepravy není-li uvedeno jinak se příkazce (zákazník) zavazuje zaplatit plnou cenu za objednanou přepravu.

Přepravní podmínky

• Nakládka a vykládka probíhá na místech, na kterých se příkazce (zákazník) a přepravce předem dohodli. 

• Klíče od motocyklu si nechává u sebe příkazce (zákazník), není-li dohodnuto jinak.

• Celková délka motocyklu nesmí přesáhnout 245 cm

Celková výška motocyklu nesmí přesáhnout 150 cm (Motocykl větší v jednom z uvedených parametrů bude přepraven pouze po dohodě s firmou Hannas Masters s.r.o.)

Žádné upevnění zavazadel na motocyklu (mimo kufrů, které jsou součástí motocyklu)

• Informujte prosím svého prodejce, kdy motocykl odevzdáte a po skončení akce si ho znovu vyzvednete

• Nádrž nesmí být plná více než ze ¾.

• Majitel motocyklu, který způsobil škodu, odpovídá za škody na motocyklech třetích stran způsobené únikem kapalin

Pojištění

Hannas Masters s.r.o. má uzavřeno pojištění přepravy, které je zahrnuto v ceně přepravy a kryje právní odpovědnost v souladu s ustanoveními zasilatelských podmínek a mezinárodní dohody CMR.

Prostřednictvím Hannas Masters s.r.o. lze však uzavřít připojištění, které kryje poškození nebo ztrátu motocyklu v plné výši. Toto připojištění se vztahuje i na škody způsobené vyšší mocí nebo nevyhnutelnou událostí, například loupeží nebo požárem. Konkrétní rozsah pojištění bude poskytnuto na vyžádání. 

Pojistné závisí na hodnotě motocyklu takto:

Hodnota do 500.000,- Kč = 1.200,- Kč / Hodnota do 20 000 EUR = 48,00 EUR

Hodnota do 750.000,- Kč = 1.700,- Kč / Hodnota do 30 000 EUR = 68,00 EUR

Hodnota do 1.000.000,- Kč = 2.200,- Kč / Hodnota do 40 000 EUR = 88,00 EUR

Hodnota do 1.250.000,- Kč = 2.700,- Kč / Hodnota do 50 000 EUR = 108,00 EUR

Hodnota do 1.500.000,- Kč = 3.200,- Kč / Hodnota do 60 000 EUR = 128,00 EUR

Hodnota do 1.750.000,- Kč = 3.700,- Kč / Hodnota do 70 000 EUR = 148,00 EUR

Důrazně doporučujeme připojištění přepravy.

Odpovědnost

Podle zákonných ustanovení ručí společnost Hannas Masters za poškození a ztrátu přepravovaného nákladu do 8,33 SDR/kg zásilky. V současné době je 8,33 SDR přibližně 250 Kč / 10,00 EUR. Příklad: Při hmotnosti motocyklu 150 kg je zákonná odpovědnost za poškození nebo ztrátu motocyklu do výše cca 37.500 Kč / 1500 €. Poškození laku a poškrábání jsou obecně vyloučeny z odpovědnosti. 

Storno poplatky (platí pouze pro produkt truck4bike.com)

Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením přepravy. Zrušení musí být předloženo Hannas Masters písemně. Pokud zákazník zruší smlouvu před zahájením přepravy, Hannas Masters může požadovat cenu přepravy. Kompenzace bude vypočítána následovně po obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy:

do 6 měsíců před odjezdem: 30 % z ceny přepravy

6-3 měsíce před odjezdem: 50 % z ceny přepravy

3 měsíce - 31 dní před odjezdem: 65 % z ceny přepravy

30 dní – 15 dní před odjezdem: 80 % z ceny přepravy

15 dní – den nakládky: 100 % z ceny přepravy

Škody

Veškeré škody vzniklé během přepravy musí být řešeny ihned při předání zboží (motocyklu). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.